Dexter 11. díl – Na nejbližší odbočce zahněte vlevo (Left Turn Ahead)

Pohled pravdě do očí nutí Dextera vážně přemýšlet o svém životě. Pohled na to monstrum vevnitř nezvládl ani jeho mentor a rádce. Harry kvůli němu skoncoval se životem, zjištění co stvořil, ho zlomilo. Přišel o svoje trofeje, kodex i Harryho víru v něj. Není tedy čas začít uvažovat o možnosti se vzdát? Kupodivu ho tato myšlenka naplňuje klidem. Uspořádá si všechny svoje záležitosti a skoncuje to. To zlo v něm se promítá do života lidí v okolí. Možná si toho dříve nevšímal, ale je to tak. Jen kvůli němu visí na vlásku osudy dvou policistů. Doakse vězní v opuštěné chatě a Angel dostal hodně tvrdou ránu od zákeřné Lily. Očividně se rozhodla ho získat zpět za každou cenu. Ale na tuhle hru nehodlá přistoupit. Stejně pozítří bude již mimo její dosah, mimo dosah všech. Hodlá si proto dnešek užít na plné obrátky.

Debra ztratila poslední kousky trpělivosti. Tím co Lila provedla Angelovi, si vysloužila hrát stejně tvrdou hru. Žádá tedy Lundyho o laskavost. Jeho expozitura FBI má přístup k záznamům všech lidí, tedy i těch Lily. Stačí tedy najít i sebemenší škraloup, aby jí donutila opustit město. To zřejmě ale nebude až tak snadné, jméno Lila Tournay je jen alias. Je potřeba dohledat její pravé jméno a k tomu poslouží i jeden otisk na Angelově mikrovlnce. A Lila Westová má pořádný škraloup, již dva roky má propadlé vízum. Debra jí tedy dává po vzoru starých westernů čas do rozednění na opuštění města. Avšak Lila to nemá v plánu dodržet, zvláště ne potom co dnes viděla v přístavu. Dexter strávil příjemný den s Ritou a dětmi, s tím se lze jen velice těžko smířit.

Doakse se rozhodně nehodlá smířit s pasivní rolí vězně. S vypětím všech sil se mu daří utéci, ale dvakrát velký klikař rozhodně není. Sotva se dostal z dosahu Řezníka ze zálivu, dostává se do spárů překupníků. A v jejich společnosti mu rozhodně příliš života nezbývá, v okamžiku, kdy by donesl jejich zboží na loď, by ho zabyli. V tuto chvíli je tak jeho jediným spojencem Dexter, jenž snad nakonec udělá to, co je správné. S Doaksovým obviněním se snaží něco udělat i Laguertová. Jako jediná stále věří v jeho nevinu a vydává se po jediné stopě, jíž má. A jak se zdá agenti FBI zřejmě něco přehlédli. Doaksův dávný přítel z armády pro něho měl zajistit laborku pro ověření krevních vzorků. Proč by něco takového potřeboval, kdyby byl vrahem? A navíc se zdá, že během dvou řádění Řezníka ze zálivu byl mimo státy na tajné vojenské operaci. Ač se smyčka nebezpečně stahuje, je potřeba zachovat rozvahu.

Comments are closed.